Su ve Dezenfeksiyon Teknolojilerinde önder kuruluş : KEMİSAN Hızlı ve Doğal Dezenfeksiyon Kemisan'dan haberler...Yeni araştırmalar,uygulamalar... Kemisan Portföy Doğal dezenfeksiyon sistemleri

Tuz,Su ve Elektrik kullanarak
Yerinde pH8.5 Hipoklorit
üretim sistemleri

Sodyum Hipoklorit

Tuz,Su ve Elektrik kullanarak
Yerinde Klor-Oksijen bazlı
Dezenfektan üretim sistemleri

Sodyum Hipoklorozon

Membran Elektrolizörler,
Membran Teknolojisi ile
Klor-Kostik Üretim sistemleri

Klor

Doğal Tuz Rafinasyon ve Kristal
Yıkama sistemleri, Pusher Santrifüjler, Vibratör Santrifüjler,

Tuz
KEMİSAN 1977 YILINDA İZMİR- TÜRKİYE'DE KURULMUŞ,

Klor-Kostik üretimi yanında Tuz ve Denizsuyu kullanarak yerinde Sodyum hipoklorit üreten sistemler,
Doğal tuz üretim sistemleri, Proses Teknolojileri konularında yoğunlaşmıştır.