CLOREL®

Sodyum Hipoklorit Üretim Sistemleri Yerinde Sodyum Hipoklorit Üretim Sistemleri Sodyum Hipoklorit Üretim Sistemleri Sodyum Hipoklorit Üretim Sistemleri Sodyum Hipoklorit Üretim Sistemleri

Standart üretim, Tuz+Su+Elektrik
Kullanarak, 1-10 Kg/h %100 klor
Karşılığı üretim kapasiteli üniteler

Ağır hizmet üretim,
Hamtuz + Su + Elektrik Kullanarak,
10-100 Kg/h %100 klor
Karşılığı üretim kapasiteli üniteler

Ağır hizmet üretim,
Denizsuyu + Elektrik Kullanarak,
10-100 Kg/h %100 klor
Karşılığı üretim kapasiteli üniteler

CLOREL SEA

Standart üretim, Tuz + Su + Elektrik
Kullanarak, 0,1-0,75 Kg/h %100 klor
Karşılığı üretim kapasiteli üniteler.
Küçük işletmeler için

CLOREL MD

Plastik varilde mobil üretim,
50 gr- 100 gr %100 klor Karşılığı
üretim kapasiteli Sodyum Hipoklorit
jeneratörleri.

CLOREL DIP