CLOREL® MD

CLOREL® MD
Sodyum Hipoklorit Üretim Sistemleri - Clorel MD


Sodyum Hipoklorit Dezenfeksiyonu

CLOREL® MD
YERİNDE SODYUM HİPOKLORİT ÜRETİM SİSTEMİ;

Sadece Tuz, Su, Elektrik kullanarak istenilen yerde düşük pH8.5 değerinde, kostik içermeyen doğal Sodyum hipoklorit [8gpl] üretir.1 Kostik içeren, yüksek pH 13.0 Konsantre–ticari hipokloritten
min.10 kat daha Hızlı ve Etkilidir. Sistem tuz ilavesi dışında kontrol gerektirmez, gaz klor-su birleşiminde oluşan zararlı klor bileşiklerinin oluşumunu azaltır.2
Tehlikeli madde önlemleri gerektirmez.

Gaz klor ve konsantre hipoklorit'in getirdiği tüm; Satınalma, Taşıma, Depolama, ve kullanım zorluklarını ortadan kaldırır. Stabidir, depolama sırasında bozulmaz. İçme suyu, atık arıtma tesisleri, kimya sanayii için idealdir. Yatırım ve Üretim maliyeti düşüktür.
1 Sodyum Hipoklorit %0.8 +- %0.1 konsantrasyon, Deniz suyu sistemleri %0.2
2 Gaz klor ile içme suyu dezenfeksiyonunda, zararlı aminler ve klor bileşikleri oluşur

AVANTAJLAR;

Transparan Elektrolizör, "Gözlenebilir üretim, kontrol ve bakım kolaylığı"
Kaliteli, Sağlam ve Basit yapı, "Kimya sanayii seviyesinde ekipman, minimum otomasyon ile çalışma"
Stabil-Dayanıklı ürün, "Kostik içermeyen, düşük pH8.5, stabil ve hızlı Sodyum hipoklorit"
Tamamen Yerli Üretim, "Kemisan'ın TSAH® Titanyum elektrotları ve Carad® katalitik kaplamaları 5 yıl kullanım garantisi ile Türkiye'de üretim"


CLOREL® MD ÇALIŞTIRMA;

Sistemdeki kesintisiz yumuşatıcıdan gelen su, haftalık periyotlarla tuz ilave edilen, tuz depolama ve tuzlusu hazırlama tankına bağlıdır. Tuzlusu otomatik hazırlanır ve düşük yoğunlukta, elektroliz sistemine beslenir. Elektrolizörlere DC akım uygulanır, tuzlusuyun elektrolizi ile anot ve katotlarda hipoklorit üretilir ve depolanır. Üretilen doğal sodyum hipoklorit, 8gr/lt [8000 ppm.] %100 klor içerir. Sistem otomatiktir, depo dolduğunda sistem bekler, hipoklorit kullanılmaya başlandığında ise tekrar üretime başlar.3 Sistem, periyodik temizlemesini otomatik yapar, açılmadan min. 5 yıl çalışma garantisine sahiptir.
Clorel sistemleri HD Ağır hizmet ve SD Standart üretim altında üretilmektedir.

Clorel® MD Sistemi 1 Kg. %100 üretim için, 3 Kg. Tuz + 4 kW Elektrik + 125 Lt. Su kullanır
3 Periyodik gözlem dışında, Sistemin çalıştırılması için kalifiye eleman gerekmez.

KAPASİTELER;

ÖZELLİKLER;

Yerleşim
Clorel® MD 6-18 kg/gün modelleri standart ve moduler ölçülerde çelik bir yapıya monte edilirler.
Su ve Tuz
Clorel® MD Sisteminde kullanılan su, katyonik reçine sistemi ile yumuşatılır. Standart %99.7 tuz kullanılır.
Kontrol panel
Clorel® MD Sistemlerinde bölünmüş kabin ve PLC uyumlu logo panel veya butonlu panel kullanılır. Sistem otomatik üretim için tasarlanmıştır.
Transformator / Redresör
Endüstriyel yapıda, tristor kontrollü, hava soğutmalı 220-240 VAC, 50-60 Hz, 2 faz redresör kullanılır.
Elektrolizör
Sistemin en önemli bölümü elektrolizör, sağlam yapıda şeffaf plastikten imal edilmektedir, Kemisan'ın geliştirdiği Carad® kıymetli metal oksitleriyle kaplanmış titanyum anotları ve katotları düzenleyen patentli seperatörleri, seri bağlanmış intercell gruplarını içerir.
[Patent pending 2009/06360]

UYGULAMALAR;

Belediye İçme Suyu Dezenfeksiyonu;
Clorel® MD içme suyu sistemleri, su depoları ve su soğutma kulelerinde mikroorganizmaların elimine edilmesinde kullanılır.
Belediye ve Endüstriyel Atık Su arıtma Tesisleri;
Clorel® MD Arıtma tesisleri çıkış suyu ve endüstriyel çıkış sularının dezenfeksiyonunda ve koku gidermede kullanılır.
Kimya sanayii prosesleri;
Clorel® MD Kimya endüstrisi, gıda sanayii, kağıt sanayii, atık suları için ideal oksitleyici üretir.
Endüstriyel Su prosesleri;
Clorel® MD Endüstriyel kullanım sularının kalitesini arttırır, oksitler, dezenfekte eder.