CLOREL® PM-HD

CLOREL® PM-HD
Sodyum Hipoklorit Üretim Tesisleri


Sodyum Hipoklorit Dezenfeksiyonu

CLOREL® PM-HD
YERİNDE SODYUM HİPOKLORİT ÜRETİM SİSTEMİ;

• Tuz, su ve elektrik kullanarak gerektiği yerde ve miktarda Sodyum hipoklorit üretir, standart üretilen JT modelleri dışında, HD modelleri ağır yapıda üretilmekte ve bilinen sistemlerin dışında ham tuz ile ekonomik verimle çalışabilmektedir.

• Üretilen Sodyum hipoklorit düşük pH8.5 değerinde ve konsantre hipoklorit'ten en az 10 kat etkilidir*
• Düşük dozlama, Gaz klor –su dezenfeksiyonunda oluşan zararlı bileşiklerin oluşumunu azaltır,
• Clorel®-Hipoklorit ile Düşük dozlama, Düşük bakiye klor yeterlidir,
• Demir,mangan,arsenik oksitlemesi gaz klor ve konsantre hipoklort'ten hızlıdır.
• Üretilen düşük konsantrasyonlu Hipoklorit depolama sırasında bozulmaz.
• Düşük tuz ve elektrik tüketimi, ekonomik üretim sağlar*
• Tehlikeli madde sınıfına girmez, önlem almayı gerektirmez.
• Büyük ölçekli, İçme suyu ve Atık su arıtma tesisleri için geliştirilmiş sistemleridir.

AVANTAJLAR;

Elektrolizör,
FRP Elektrolizör, uzun ömürlü ve sağlam ve yüksek verim için tasarlanmış, enerji tasarrufu sağlayan ve bakım gerektirmeyen yapı.
Taşıyıcı çelik yapı,
Elektrolizör, Redresör ve diğer yardımcı sistemleri taşıyan çelik yapı tamamen epoxi boyanmış ve FRP yürüme ızgaraları ile kaplanmıştır.
Tüm boru hatları, Kablo kanalları sisteme entegre olarak üretilmektedir.
Asit yıkama sistemi,
Periyodik asit yıkama sistemi, sisteme entegre edilmiş ve sabit kullanım için tasarlanmıştır.
Türkiye'de üretim,
Kemisan'ın TSAH® Titanyum elektrotları ve Carad® - MMO katalitik kaplamaları 5 yıl kullanım garantisiyle 1985 den beri Türkiye'de üretilmektedir.


Sodyum Hipoklorit Üretim  Tesisleri - Clorel PM HD

CLOREL® PM-HD ÇALIŞTIRMA;

Sistemdeki kesintisiz yumuşatıcıdan Ca,Mg,Mn dan arıtılarak gelen su, haftalık periyotlarla tuz ilave edilen , tuz depolama ve tuzlusu hazırlama deposuna bağlıdır.
Tuzlusu otomatik hazırlanır ve bir jet ejektörle Negatif ve pozitif elektotlarla donatılmış elektrolizörlere beslenir.

Basit kimyasal reaksiyon aşağıdaki gibi gelişir;
NaCl + H2O + Elektrik ---------------------------- NaOCl + H2

Üretilen doğal sodyum hipoklorit, 8gr/lt (8000 ppm. %100 klor içerir, ürün konsantre hipokloritten en az 10 kat hızlı ve etkilidir.
Üretim günlük depolanır ve dozlanır, Sistem otomatiktir, depodaki seviye kontrolü sayesinde sistemin durma ve çalışması düzenlenir.

Clorel PM/HD Sistemi 1 kg %100 üretim için, 3 Kg.Tuz+4 kW Elektrik kullanır.

Sodyum Hipoklorit Üretim Tesisleri

ÖZELLİKLER;

• Yerleşim
Clorel® PM/HD Ünite şeklinde, moduler ölçülerde çelik bir yapıya monte edilirler modullerin arttırmasıyla kapasite arttırılabilir.
Su ve Tuz
Clorel® PM/HD SSisteminde diğer standart modellerin dışında, Ham Tuz kullanılabilir, modullerin arttırmasıyla kapasite arttırılabilir. Sistemdeki yumuşatıcı gerekli kalitede suyu sağlar.
Kontrol
Merkezi PLC kontrol sistemi dışında, her ünite kendine ait PLC panelinden kontrol edilir, merkezi PLC vasıtasıyla sistemin tüm motor, ısı, basınç, seviye, periyodik yıkama, yumuşatıcı değerleri kontrol edilir.
Periyodik yıkama otomatik yapılır, PM/HD Sistemi dozlama pompaları tamamen Titanyumdan üretilmektedir.
Doğru akım gurupları
Her ünite kendine ait Doğru akım Redresörüne sahiptir. Böylece Ünitelerin Yedeklenmesi kolaylaşır. Endüstriyel yapıda, Tyristör kontrollü, 380-400 VAC, 50-60 Hz, 3 faz Redresörler kullanılır ana panodan Sistemin tüm motor, ısı, basınç, seviye, periyodik yıkama, yumuşatıcı değerleri kontrol edilir. Periyodik yıkama otomatik yapılır.
Elektrolizör
Sistemin en önemli bölümüdür, sert tuzlarda çalışabilen, buna rağmen düşük enerji kullanan ve gaz çıkışlarına max izin veren bir tasarımdır. Periyodik yıkama dışında bakım gerektirmez, üretim izlenebilir, Kemisan'ın özel Carad® - MMO TSAH® Katalitik kaplaması sayesinde tuzlusudaki safsızlıklara max. dayanım gösterir. Titanyum Anot ve Katotları düzenleyen patentli seperatörleri ve seri bağlanmış intercell guruplarını içerir.
[Patent pending 2009/06360]


Sodyum Hipoklorit Üretim Tesisleri