CLOREL® SEA

CLOREL® SEA
Deniz Suyundan Hipoklorit Üretimi


CLOREL® SEA-HD/SD SİSTEMİ;

• Clorelsea® Endüstriyel ve enerji üretim tesisleri soğutma suyu sistemlerinde, Su/Atıksu arıtma tesislerinde, Rafineri ve açıkdeniz petrol platformlarında, biyolojik büyümenin kontrolü ve su dezenfeksiyonu için sadece deniz suyu kullanan etkin bir metod olması yanında, düşük konsantrasyonu, çevre ve personel için emniyet getirir.
• Clorelsea® Sadece Denizsuyu ve Elektrik kullanarak gerektiği yerde ve miktarda Sodyum hipoklorit üretir. HD modelleri ağır yapıda, SD modelleri standart yapıda üretilmektedir.
• Gaz klor ve konsantre hipokloritin getirdiği taşıma, depolama, kullanım zorlukları ve Tehlikelerini ortadan kaldırır.
• Sodyum Hipoklorit düşük konsantrasyonda [500-2000 ppm] ve düşük pH8.0 değerinde üretilir, bu nedenle hızlı ve etkilidir.
• Düşük elektrik tüketimi [3.3 kWh/Kg Cl.] ile ekonomik üretim sağlar*.
• Özellikle Enerji üretim tesisleri, Mobil enerji üretim sistemleri, açık deniz petrol arama platformları, gaz transfer soğutma suyu sistemleri dezenfeksiyonu için ideal ve ekonomik çözümdür.


Deniz Suyundan Hipoklorit Üretimi

CLOREL® SEA-HD/SD ÇALIŞTIRMA;

Silkülasyon hattından by-pass ile alınan denizsuyu, Clorelsea® bünyesindeki filtrelerden geçerek elektroliz sistemine ulaşır, Pozitif yüklü Titanyum Anotlar ve Negatif elektron yüklü katotların arasından geçen denizsuyundaki tuz, uygulanan doğru akım sayesinde, elektroliz yoluyla sodyum hipoklorit'e dönüşür...

Basit kimyasal reaksiyon aşağıdaki gibi gelişir;
NaCl + H2O + Elektrik ---------------------------- NaOCl + H2

Üretilen doğal sodyum hipoklorit, [500-2000 ppm] %100 klor içerir, ürün konsantre hipokloritten en az 10 kat hızlı ve etkilidir.
Üretim kesintisiz dozlanır ve şoklama için depolanır, Sistem otomatiktir, seviye kontrolü ile sistemin durma ve bekleme süresi düzenlenir.

Clorelsea® Sistemi 1 kg %100 üretim için, 3.0 kWh DC Elektrik kullanır.

Clorel Sea - Deniz Suyundan Hipoklorit

Clorel Sea - Deniz Suyundan Hipoklorit

ÖZELLİKLER;

Yerleşim
ClorelSEA® Elektroliz sistemleri, ünite şeklinde, modüler ölçülerde çelik bir yapıya monte edilirler modullerin arttırmasıyla kapasite arttırılabilir. [HD+SD]
Taşıyıcı çelik yapı,
Elektrolizör, Redresör ve diğer yardımcı sistemleri taşıyan çelik yapı tamamen epoxi ve FRP yürüme ızgaraları ile kaplanmıştır. Tüm boru hatları,
Kablo kanalları sisteme entegre olarak üretilmektedir. [HD]
Asit yıkama sistemi,
Periyodik asit yıkama sistemi, sisteme entegre edilmiş ve sabit kullanım için tasarlanmıştır, sirkülasyon tankına bağlı, pompaları, jet ejektörler, seviye kontrolu içerir. [HD]
Sistem Kontrolü;
Her üniteye ait ısı, basınç, seviye, periyodik yıkama değerleri PLC panelinden kontrol edilir, Periyodik yıkama otomatik yapılır, Hipoklorit dozlama pompaları tamamen Titanyumdan [HD] ve FRP den [SD] üretilmektedir.
Doğru akım gurupları
Her ünite kendine ait Doğru akım Redresörüne sahiptir. Böylece Ünitelerin Yedeklenmesi kolaylaşır. Endüstriyel yapıda, Tyristör kontrollü, alev almayan yağlı tip 380-400 VAC, 50-60 Hz, 3 faz Redresörler kullanılır. [HD]
Elektrolizör
Elektrolizör sistemin en önemli bölümüdür, uzun ömürlü, sağlam ve yüksek verim için tasarlanmış, bakım gerektirmeyen yapıdadır. Düşük enerji kullanan ve gazçıkışlarına max. izin veren bir tasarımdır. Periyodik yıkama dışında bakım gerektirmez, ASTM B265 Titanyumdan üretilen anotlar, Kemisan'ın özel Carad®-MMO TSAH® Katalitik kaplamaları sayesinde denizsuyundaki safsızlıklara max. dayanım gösterir. Titanyum Anot ve Katotları düzenleyen patentli seperatörleri ve seri bağlanmış intercell guruplarını içerir.
[Patent pending 2009/06360]
Türkiye'de üretim,
Kemisan'ın TSAH® Titanyum elektrotları ve Carad-MMO katalitik kaplamaları 5 yıl kullanım garantisiyle 1985 den beri Türkiyede üretilmektedir. [HD+SD] Titanyum elektrotlar, değişmeyen enerji ve ürün verimiyle üretim yapar, üretim süresince eksilmezler ve yapıları değişmeyen mükemmel katalist görevi yaparlar.
Sistemlerin çalışma ömrü, periyodik bakım ve yedekleme ile 20 yıl ve katları olarak projelendirilmektedir.