SALT

TUZ RAFİNASYON TESİSLERİ..SALTON®

Salton® Doğal-Mekanik Tuz rafinasyon tesisleri, makinaları ve parçaları özel izin ve patent altında
%100 Türk malı olarak imal eidlmektedir.

Salton® Doğal-Mekanik Tuz rafinasyon Teknolojisi, Hidro-mekanik, Yoğunluk, özgül ağırlık, sertlik mühendisliği kullanarak, mümkün olan en üst kalitede Tuz üretimi sağlar.

Kemisan, SALTON® Teknolojisini 2 önemli üretim avantajı ile sunmaktadır;

• Kemisan, Doğal-mekanik tuz rafinasyon tesislerinin en önemli parçaları olan Santrifüj, Kurutucu, Elek ve Hydro-tankları gibi ana elementlerin her birini kendi içinde geliştirmeyi başarmış ve bu bölümlerin birbirleri ile uyumlu çalışmalarını sağlamıştır.
• Kemisan'ın ikinci en büyük avantajı ise bu teknolojileri Türkiye içinde geliştirebilme ve üretebilme başarısı ile avrupadaki üreticelere göre sunduğu çözümlerin maliyetlerini düşürebilmesidir.

NEDEN SALTON®
Salton® Doğal Tuz rafinasyon sistemleri, Tuzun doğal yapısını korumakta ve mevcut vakum rafine tuz tesislerinin, pahalı yatırım ve işletme maliyetleri nedeniyle kuvvetli bir alternatif sayılmaktadır.

GIDA İÇİN TUZ;
Güncel küresel toplum tüketim eğilimi, Doğal ürünlerin tüketilmesi yönündedir. Salton® Doğal tuz rafinasyon sistemi, %99 a ulaşan saflığı yanında, Sağlık için yararlı Tuzun tüm iyi yönlerini, mineralleri korur. Vakum Tuz teknolojisinde ise, re-kristalizasyon ile tüm sağlık için yararlı mineraller terkedilir.

ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN TUZ;
Vakum rafinasyon sistemleri, yüksek yatırım ve işletme maliyetleri nedeniyle, Kimya tesisleri, Klor-Alkali, Hipoklorit tesisleri için mantıklı ve ekonomik yatırım olmazlar.


Pusher'PUSHEX®
Doğal Tuz Rafine Tesislerinin 4 önemli avantajı;
• Vakum tuzu kalitesinde Mutfak Tuzu üretimi,
• Problemsiz, Basit kontrol,
• Kesintisiz, otomatik Üretim,
• Düşük üretim-Bakım maliyeti.TEKNOLOJİ VE BİLEŞİMİ;
Salton® Doğal Tuz rafinasyon sistemleri 7 ana bölümden oluşur ve bölümler, her tesiste istenilen Tuz özelliklerine göre değişiklikler gösterir. İstenilen Tuz kristal şekli ve büyüklüğü isteğe göre ayarlanabilir.
Ham Tuz ölçüleri ve özellikleri, Tuz kaynağına göre, kırma cinsine göre değişiklikler gösterir. Bu nedenle her tesis, kullanılacak tuzun laboratuvar çalışmalarıyla şekillendirilir.

SALTON® HYDROGRAVITY® bölümü;
Hydrogravity® Teknolojisi, Salton® Rafinasyon sisteminin kalbi sayılmaktadır. Tuz kristallerinin istenmeyen safsızlıklardan ayrılması esasına dayanır, Dünya'da bilinen sistemler dışında, Salton® Sistemleri, istenmeyen maddeleri kesin şekilde ayırarak Tuzun kalitesini yükseltir. Hamtuz veya istenen Tuz özellikleri, Hydrogravity® özelliklerini belirler.

TUZLUSU-KRISTAL AYIRMA Bölümü;
Santrifüj ve Elekler, Tuzu, Tuzlusu vasıtasıyla safsızlardan ayırmak için kullanılırlar. Kemisan ürünü olan VIBRAX® ve PUSHEX® Santrifüjler , RENEX® Islak elekler, Ham tuz ve istenen ürün özelliklerine göre seçilir. Tuzlusu, Salton sistemlerinde Tuzu ve Safsılıklar için ana taşıyıcıdır. Bu nedenle temizlenmesi gerekir ve özel tasarlanmış, çökeltme havuzlarına gönderilir.

KURUTMA Bölümü;
Üretilen Tuz, İyot ve Depolamadan öncesi Vibrasyonlu bir akışkan yataklı kurutucuda kurutulur, kurutucu verimi için, Tuzun kırma işlemlerinin istenilen şekilde gerçekleşmiş olması gereklidir.

Doğal Tuz Üretimi
Vibratory'VIBRAX®
PAKETLEME Bölümü;
Paketleme, Sofra, Mutfak ve Endüstriyel kullanım için Tasarlanabilir.

İSTEĞE GÖRE TUZ ÜRETİMİ;
Salton® Doğal Tuz rafinasyon sistemleri, isteğe göre 4 ayrı Tuz Üretimi için tasarlanabilir;
• Salton®TC Endüsriyel 1 ve Kimya2 Sanayii için Tuz Üretimi.
• Salton®TX Gıda3 ve Sofra4 için Tuz Üretimi.

ÜSTÜN ÖZELLİKLER = SALTON®
Salton® Doğal Tuz rafinasyon sistemleri, birçok üstün özellikleri içerir ve Sistemlerin Araştırma, Geliştirme, Üretim ve Testleri 5 Ana faktör esası üzerine yapılmaktadır;
• Tuz kalitesi,
• Uzun çalışma ömrü,
• Mutlak ticari üstünlük,
• Direk müşteri memnuniyeti.

Doğal Tuz Üretimi Doğal Tuz Üretimi Doğal Tuz Üretimi Doğal Tuz Üretimi