ÜRÜNLER

Dezenfeksiyon Ürünleri


Sodyum Hipoklorit Clorel

CLOREL® SODYUM HİPOKLORİT ÜRETİM SİSTEMİ;

Sadece tuz, su, elektrik kullanarak istenilen yerde düşük pH8.5 değerinde, kostik içermeyen Doğal sodyum hipoklorit [8gpl] üretir. Kostik içeren, yüksek pH 13.0-13.5 Konsantre – ticari hipokloritten min. 10 kat daha Hızlı ve Etkilidir1. Sistem tuz ilavesi dışında kontrol gerektirmez.
Gaz klor ve konsantre hipoklorit'in getirdiği tüm; Satınalma, Taşıma, Depolama, ve kullanım zorluklarını ortadan kaldırır, tehlikeli madde önlemleri gerektirmez, Stabildir, depolama sırasında bozulmaz. İçme suyu, atık arıtma tesisleri, kimya sanayii için idealdir. Yatırım ve Üretim maliyeti düşüktür.

1 Acıbadem Üniversite Raporları 2010

Sistem; Tuz tankından, doygun tuzlu bir jet ejektör vasıtasıyla DC akım uygulanan bir elektrolizöre verilir, [+] Elektronlar ve [-] Elektronlarla yüklü anot ve katotların arasından geçen tuzlusu elektroliz yoluyla doğal sodyum hipoklorit pH8.5 e dönüşür.
Sistem, periyodik temizlemesini otomatik yapar, açılmadan min. 5 yıl çalışma garantisine sahiptir.
Clorel sistemleri HD Ağır hizmet ve SD Standart üretim altında üretilmektedir.

Sodyum Hipoklorit Clorelsea

CLORELSEA® SODYUM HİPOKLORİT ÜRETİM SİSTEMİ;

Sadece Denizsuyu ve elektrik kullanarak istenilen yerde doğal sodyum hipoklorit [500-2000ppm] üretir. Gaz klor ve konsantre hipoklorit'in getirdiği tüm; Satınalma, Taşıma, Depolama, ve kullanım zorluklarını ortadan kaldırır. Enerji santralleri, petrol platformları, denizsuyu yüzme havuzları için idealdir. Clorelsea® sistemleri HD Ağır hizmet ve SD Standart üretim altında üretilmektedir.


Sistem; Filtre edilmiş denizsuyu DC akım uygulanan bir elektrolizöre verilir, [+] elektronlar ve [-] elektronlarla yüklü anot ve katotların arasından geçen tuzlusu elektroliz yoluyla Doğal sodyum hipoklorite dönüşür. Sistem, temizlemesini otomatik yapar, açılmadan min. 5 yıl çalışma garantisine sahiptir.

Hypox

HYPOX® HİPOKLOROZON ÜRETİM SİSTEMİ (SODYUM HİPOKLORİT %80≈ ve DİĞER OKSİTLEYİCİLER %20≈ );

Sadece tuz, su, elektrik kullanarak istenilen yerde doğal Klor-ozon solusyonu [6-7 gpl] üretir. Hipoklorit [OCl], Hipoklorus asit [HOCl], Ozon [O3], ve diğer Oksitleyiciler [H2O2, ClO2] lejyoner mikrobu dahil, tüm mikropları kısa sürede etkisiz hale getirir. En önemli özelliği, konsantre hipoklorit'ten min. 100 kat, gaz klor'dan 10 kat Etkili ve Hızlı olmasıdır. Sistem tuz ilavesi dışında kontrol gerektirmez, gaz klor-su birleşiminde oluşan zararlı klor bileşikleri azaltır, Demir, Mangan, Arsenik oksidasyonu için idealdir. Tehlikeli madde önlemleri gerektirmez. Yatırım ve Üretim maliyeti düşüktür.

İçme suyu arıtma tesisleri, orta ve büyük ölçekli Yüzme havuzları, Su parkları, Gıda sanayii, İçecek, ve Şişeleme tesisleri, meyve sebze, et ürünleri yıkama ve dezenfeksiyonu için kanıtlanmış en etkili ve doğal dezenfektandır,

Sistem; Tuz tankından, doygun tuzlu bir jet ejektör ile ve DC akım uygulanan bir elektrolizöre verilir, [+] Elektronlar ve [-] Elektronlarla yüklü anot ve katotların arasından geçen tuzlusu elektroliz yoluyla düşük pH ve Yüksek RX değerinde Doğal Hypoklorozon solusyonuna dönüşür. Sistem, periyodik temizlemesini otomatik yapar, sistem açılmadan 5 yıl çalışma garantisine sahiptir.

Hipoklorus iox

IOX® HİPOKLORUS ASİT ÜRETİM SİSTEMİ;

Sadece tuz, su, elektrik kullanarak istenilen yerde düşük pH 5.5-6.5 ve yüksek RX değerinde [≥ 1000 mV] doğal hipoklorus asit [700-2000 ppm] üretir. Çok kısa sürede ve kesin etkili dezenfeksiyon gerektiren özellikle Gıda, Et ürünleri, sebze, meyve, şişeleme tesisleri, yıkanması ve dezenfeksiyonu için bilinen en etkili çözümdür. [pH 6.5 HOCl ≥ %90]

Sistem, Tuz tankından, doygun tuzlu ve su DC akım uygulanan Ion değiştirici Membran elektrolizöre verilir, [+] Elektronlar ve [-] Elektronlarla yüklü anot ve katotlar ve membran sayesinde etkili HOCl elde edilir. Katot bölümünde ise bazik solusyon elde edilir ve depolanır. Sistem, periyodik temizlemesini otomatik yapar, sistem açılmadan 5 yıl çalışma garantisine sahiptir.

Chlorine

MRC® MEMBRAN ELEKTROLİZ SİSTEMİ;

Kemisan membran klor üretim sistemleri, gerektiği yerde ve miktarda gaz klor veya son ürün olarak konsantre Hipoklorit [%8-12] üretir. Üretilen gaz, istenilen yere gönderilerek, klorlama, oksidasyon veya hipoklorit üretiminde kullanılır. Gaz klor satınalma, taşıma, depolama, ve kullanım zorluklarını ortadan kaldırır.

Sistem; Tuz tankından, doygun tuzlu ve su DC akım uygulanan Ion değiştirici Membran elektrolizöre beslenir, [+] Elektronlar ve [-] Elektronlarla yüklü anot ve katotlar ve membran sayesinde Anot bölümünde Klor gazı, Katot bölümünde Kostik ve Hidrojen elde edilir. Klor ve kostik uygun şartlarda birleştiğinde konsantre Hipoklorit elde edilir. Sistem, periyodik temizlemesini otomatik yapar, açılmadan 3 yıl çalışma garantisine sahiptir.

Mmo Coating

CARAD® MMO TİTAN ANOT KAPLAMALARI;

Kemisan MMO katalitik anot kaplamaları 1985 den beri kullanılmaktadır. Kıymetli metal oksit karışımlarıyla kaplanan elektrotlar, istenen ürün ve buna bağlı formulasyonlarla Klor, Hipoklorit, Klorit, Klorat, Ozon ve diğer oksitleyiciler üretebilmektedir.

Anotlar, Katotlar ve Katalitik Kaplamaları; CARAD®
Kemisan, Klor-Kostik üretiminde ve değişik Elektrokimyasal üretimler için, Titanyum metal anotları 'TSA®,katotları , Kıymetli metal oksitler 'MMO kullanarak, 'CARAD® Anot kaplamalarını üretmektedir.

Kemisan aşağıdaki üretimleri yapabilen Anotlar ve Kaplamalarını imal etmektedir;
• Membran Klor-Alkali Elektrolizörleri için Anotlar ve Aktivasyonu CARAD®M
• FTM Klor-Alkali Elektrolizörleri için Anotlar ve Aktivasyonu CARAD®D
• Hipoklorit Elektrolizörleri için Anotlar ve Aktivasyonu CARAD®C
• Hipoklorozon Elektrolizörleri için Anotlar ve Aktivasyonu CARAD®X
• Deniz suyu Elektrolizörleri için Anotlar ve Aktivasyonu CARAD®S

ÜRÜNLER
DÖKÜMANTASYON
VIDEO